Slovensky | English

www.oqema.sk
About us Products Specialities REACH Contacts Warehouse Map of Prievidza Links Home page

Links

OQEMA AG - www.oqema.com

OQEMA, s.r.o.
J. Kalinciaka 5
971 01 Prievidza
Slovak republic


Tel:  + 421 46 5420 778

E-mail: oqema@oqema.sk


Mobil: + 421 907 984 718
Mobil: + 421 918 182 966
Mobil: + 421 907 879 417

About us
Products
Specialities
REACH

Contacts
Warehouse
Map of Prievidza
Links

General Terms and Conditions
Osobou zodpovednou za spracovávanie sťažností voči spoločnosti vo veci nakladania s osobnými údajmi je konateľ spoločnosti
OQEMA, s.r.o. © 2009 - 2024