Slovensky | English

www.oqema.sk
O firme Produkty Špeciality REACH Kontakty Sklad Mapa Prievidze Linky Úvod

Kyselina octová 25%

Základné údaje
Vzorec CH3COOH, C2H4O2
Alternatívny názov Kyselina etánová, kyselina karboxylová
CAS 64-19-7
ES 200-580-7
ADR (kg, l) 1000
Vzhľad Priezračná kvapalina s ostrým dráždivým zápachom


Dostupné balenie
Obal Hmotnosť Tolerancia
Kontajner 1000 l 1033 kg netto 0,5 %
PE súdok 50 l 50 kg netto 0,5 %

Katalóg produktov


Zoznam produktov nie je konečný, môže sa veľmi často meniť v závislosti od Vašich požiadaviek.

1 - 9


A

Acetón
Aktívne uhlie
Alkon A špeciál
Alkon K 10
Alkon S špeciál

B


Bentonit B 75
Bentonit mletý BA-03
Benzín lakový
Benzín technický 80/110 (Dunasol)
Benzín technický 150/200 (Dunasol)
Benzínový čistič
Benzoan sodný E 211
Benzylalkohol
Biopect
Bisfenol A
Bisfenol F
Bodliakový olej
Brunigal N
Brunigal S
Butylacetát
Butylacetát F
Butylalkohol
Butyldiglykol
Butylglykol
Butylglykolacetát

C

Citrát trisodný E 331
ColoDan - sušené kolostrum

Č

Čpavok vodný roztok 25%

D

Destilovaná voda
Dietanolamín 85%
Dietanolamín 99%
Dietylénglykol
Dihydrogenfosforečnan amónny
Dihydrogenfosforečnan draselný
Dichroman draselný
Dikalciumfosfát
Dimetylsulfoxid
Disiričitan sodný
Dowanol DPM
Dowanol DPnB
Dowanol DPNP
Dowanol PM
Dowanol PMA
Dowanol PnB
Dowanol PNP
Dusičnan amónny
Dusičnan draselný
Dusičnan sodný
Dusičnan vápenatý
Dusitan sodný bez ACA
Dusitan sodný s ACA
Duvilax B
Duvilax BD 20

E

Epoxidové živice Epilox®
Etoxypropanol
Etylacetát

F

FerkoFer
Fermež ľanová
Fluorid sodný
Formaldehyd
Fosforečnan sodný kryštalický
Fosforečnan sodný šupinový
Fosfornan sodný monohydrát
Furfurylalkohol

G


Glukonát sodný
Glukóza kryštalická
Glycerín 80% nerafinovaný K
Glycerín 86,5%
Glycerín 86,5% K
Glycerín 99,5% F
Glycerín 99,5% K

H

Herli AKS
Herli Rapid SR
Herli Rapid TWB
Hexametafosforečnan sodný typ 1
Hexametyléntetraamín (Urotropín)
Hexamoll DINCH
Hydrazín hydrát 24%
Hydrazín hydrát 24% aktivovaný
Hydrogenfosforečnan diamónny
Hydrogenfosforečnan disodný dihydrát
Hydrogenfosforečnan disodný dihydrát potr.
Hydrogensíran sodný
Hydrogensiričitan sodný tekutý
Hydrogensulfid sodný
Hydrogenuhličitan amónny E 503
Hydrogenuhličitan sodný (Sóda bicarbona)
Hydrogenuhličitan sodný (Sóda bicarbona) K
Hydrosulfit sodný (Ditioničitan sodný)
Hydroxid draselný šupiny
Hydroxid draselný tekutý
Hydroxid draselný tekutý 25%
Hydroxid draselný tekutý 40%
Hydroxid sodný 20%
Hydroxid sodný 25%
Hydroxid sodný 27-29%
Hydroxid sodný 30%
Hydroxid sodný 33%
Hydroxid sodný 40%
Hydroxid sodný 50%
Hydroxid sodný mikroperličky
Hydroxid sodný pecky
Hydroxid sodný perličky
Hydroxid sodný šupiny

CH

Chloramin T
Chlorid amónny
Chlorid draselný
Chlorid hlinitý tekutý
Chlorid horečnatý
Chlorid nikelnatý
Chlorid sodný kamenný K
Chlorid sodný nejod. zrn. III potr.
Chlorid sodný priemyselný
Chlorid sodný priemyselný, tablety
Chlorid sodný vákuový nejódovaný
Chlorid vápenatý anhydrát granule
Chlorid vápenatý anhydrát prášok
Chlorid vápenatý anhydrát prášok E 509
Chlorid vápenatý tekutý
Chlorid vápenatý tekutý E 509
Chlorid zinočnato-amónny DF prášok
Chlorid zinočnatý
Chlorid železitý 40%
Chloritan sodný roztok
Chlórnan sodný
Chlórnan sodný na úpravu pitnej vody
Chlórové vápno stabilizované

I

Izobutylalkohol
Izopropylalkohol

J

Jacor Fe-1

K

Kalafúna
Kalafúna drvená
Karboxymetylcelulóza
Kyselina adipová
Kyselina amidosulfónová
Kyselina askorbová
Kyselina benzoová
Kyselina boritá
Kyselina citrónová bezvodá E 330
Kyselina citrónová monohydrát E 330
Kyselina dusičná 25%
Kyselina dusičná 50%
Kyselina dusičná 60%
Kyselina dusičná 65%
Kyselina dusičná 65% p.a.
Kyselina dusičná čistá
Kyselina fluorovodíková
Kyselina fosforečná 75%
Kyselina fosforečná 85%
Kyselina chlorovodíková (soľná) 31%
Kyselina chlorovodíková (soľná) čistá
Kyselina chlorovodíková (soľná) potr.
Kyselina metánsulfónová
Kyselina mliečna E 270
Kyselina mravčia
Kyselina mravčia K
Kyselina mravčia 30%
Kyselina octová
Kyselina octová 15%
Kyselina octová 25%
Kyselina octová 60%
Kyselina octová 70%
Kyselina octová 80%
Kyselina sírová 50%
Kyselina sírová 60%
Kyselina sírová 70%
Kyselina sírová 96%
Kyselina sírová AKU
Kyselina sírová chemicky čistá
Kyselina sírová mliekárenská
Kyselina šťaveľová
Kyselina vínna E 334

L

Ľanový olej rafinovaný
Litex S 10656
Litopon
Lovosa TS 20

M

Manganistan draselný
Mastek KT1
Metakremičitan sodný 5H2O
Metakremičitan sodný bezvodý
Metylalkohol (metanol)
Metylénchlorid
Metyletylketón
Močovina
Močovina K
Monoetanolamín 99%
Monoetylénglykol
Monokalciumfosfát
Monopropylénglykol
Monopropylénglykol K
Monopropylénglykol USP
Morfolín
Mravčan sodný

N

N-Etylpyrrolidon
N-Metylpyrrolidon

O

Octan sodný
Oxid horečnatý K
Oxid chrómový
Oxid zinočnatý

P

Palatinol N
Parafín HR 56
PAX 18
PEG 4000
Perboritan sodný tetrahydrát
Perchlóretylén
Perkarbonát sodný
Peroxid vodíka 35%
Peroxid vodíka 50%
Persíran sodný
PolyTHF
Pragokor AS 140
Pragolod 59
Pragolod 68
Pragolod 86
Pragolod 90
Pragolod AC 200
Pragolod EFCO 3024
Pragolod Radalod
Pragopol leštiaca soľ univerzálna
Práškové mydlo priemyselné
Proglyde DMM (dipropylénglykoldimetyléter)
Propylénkarbonát S
Pyrofosforečnan draselný
Pyrofosforečnan sodný

Q

Q-COAT resins veg-oil 100

R

Ricínový olej FSG
Riedidlo S 6000
Riedidlo S 6001
Riedidlo S 6003
Riedidlo S 6005
Riedidlo S 6300

S

Saflorový olej
Síra mletá suchá
Síra suchá granulovaná
Síran amónny
Síran bárnatý
Síran cínatý
Síran draselný jemný
Síran hlinitodraselný
Síran hlinitý pevný
Síran hlinitý tekutý
Síran horečnatý
Síran chromitodraselný
Síran meďnatý (modrá skalica)
Síran nikelnatý
Síran sodný kalcinovaný
Síran zinočnatý heptahydrát (biela skalica)
Síran zinočnatý hexahydrát
Síran železitý (Prefloc)
Síran železnatý (zelená skalica)
Siričitan sodný bezvodý
Sírnik sodný
Sokoflok 16
Sokoflok 20
Sokoflok 26
Sokoflok 61
Sokoflok 63
Soľanka typu R
Sorbacal
Sorbát draselný E 202
Spirdane D 40
Spolostan 4P
Staldren
Stearan vápenatý
Stearín vločky
Stopkor 1
Styrén stabilizovaný
Svetlicový olej
Synferol AH
Syntapon ABA
Syntron B roztok 39%

T

TAED (tetraacetyléndiamín) biely
TAED (tetraacetyléndiamín) modrý
TAED (tetraacetyléndiamín) zelený
Teakový olej
Terpentínový olej
Tetraboritan sodný (borax)
Tetrahydrofurán
Tiosíran sodný
Titanová beloba AV 01 FG
Titanová beloba AV 01 SF
Titanová beloba FS
Titanová beloba RG 18
Titanová beloba RGU
Titanová beloba RGX
Titanová beloba RGZW
Toluén petrochemický
Toluén regenerovaný
Trietanolamín
Trietanolamín riedený vodou
Trietanolamín 99%
Trietylamín
Trietylénglykol
Tripolyfosfát sodný
Tungový olej

U

Uhličitan draselný (potaš) kalcinovaný
Uhličitan sodný (sóda ľahká kalc.)
Uhličitan sodný (sóda ťažká)
Uhličitan vápenatý zrážaný

V

Vápenec mikromletý (uhličitan vápenatý)
Vápenný hydrát
Vápenný hydrát VČS
Vapex
Vodné sklo sodné 36/38
Vodné sklo sodné 48/50
Vodné sklo sodné 50/52

X

Xylén petrochemický

Z

Zeolit ZP-4A prášok
Zinok elektrolytický - ingot
Zinkogal BX/A1
Zinkogal BX/B1

Ž

Železitá čerň Fepren B 610
Železitá čerň Fepren BP 600
Železitá červeň Fepren TD 202
Železitá červeň Fepren TP 100
Železitá červeň Fepren TP 200
Železitá červeň Fepren TP 303
Železitá červeň Fepren TP 303 G
Železitá hneď Fepren SHD 430
Železitá žlť Fepren Y 710

OQEMA, s.r.o.
J. Kalinčiaka 5
971 01 Prievidza
Slovenská republika


Tel:  046 5420 778

E-mail: oqema@oqema.sk


Mobil: 0907 984 718
Mobil: 0918 182 966
Mobil: 0907 879 417

O firme
Produkty
Špeciality
REACH

Kontakty
Sklad
Mapa Prievidze
Linky

Všeobecné obchodné podmienky
Osobou zodpovednou za spracovávanie sťažností voči spoločnosti vo veci nakladania s osobnými údajmi je konateľ spoločnosti
OQEMA, s.r.o. © 2009 - 2024