Slovensky | English

www.oqema.sk
O firme Produkty Špeciality REACH Kontakty Sklad Mapa Prievidze Linky Úvod

REACHZavedenie chemickej legislatívy REACH predstavuje významný zásah do diania v chemickom priemysle a nadväzujúcich odvetviach v celej Európskej únii. Nariadenie REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals), ktoré vstúpilo do platnosti dňa 1. júna 2007 pod číslom 1907/2006, sa vzťahuje na chemické látky samotné, v prípravkoch alebo predmetoch (pokiaľ dochádza k ich zamýšľanému uvoľňovaniu) a určuje nové pravidlá obchodu s chemikáliami.

Spoločnosť OQEMA, s.r.o. je ako distribútor chemikálií povinná splniť požiadavky podľa nariadenia REACH. Implementácia novej legislatívy je založená na výmene informácií v rámci dodávateľského reťazca. Našim cieľom je tieto informácie efektívne poskytovať všetkým zúčastneným stranám, či už ste našim dodávateľom, zákazníkom, alebo hľadáte viac informácií z oblasti REACH.

Naše Prehlásenie o plnení povinností vyplývajúcich z Nariadenia ES č. 1907/2006 si môžete stiahnuť tu.

Viac info na: oqema@oqema.sk

OQEMA, s.r.o.
J. Kalinčiaka 5
971 01 Prievidza
Slovenská republika


Tel:  046 5420 778

E-mail: oqema@oqema.sk


Mobil: 0907 984 718
Mobil: 0918 182 966
Mobil: 0907 879 417

O firme
Produkty
Špeciality
REACH

Kontakty
Sklad
Mapa Prievidze
Linky

Všeobecné obchodné podmienky
Osobou zodpovednou za spracovávanie sťažností voči spoločnosti vo veci nakladania s osobnými údajmi je konateľ spoločnosti
OQEMA, s.r.o. © 2009 - 2024